رفتن به محتوای اصلی

درباره

اعضا

دکتر منیره احمدی منش

منیره احمدی منش
دکتری تخصصی-استادیار
research field: ارزیابی عملکرد.مدیریت استراتژیک. تحقیقات بازار. اسیب شناسی سازمانی، مدیریت موجودی. مدیریت تولید
email: [email protected]
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی177

دکتر سمانه فراحتی

دکتر سمانه فراحتی
دکتری تخصصی-استادیار
research field: فیزیولوژی ورزشی، بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، علم تمرین، ورزش و بیماری ها، ورزش سالمندان.
email: [email protected]
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی205

مهندس حديثه خاور

1
كارشناس دانشکده علوم انسانی
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی۱۲۱

برای مشاهده لیست اعضای هیات علمی "اینجا" را کلیلک کنید.