رفتن به محتوای اصلی

درباره

اعضا

ناصر علی منصوریان

دکتر ناصرعلی منصوریان
دکتری حقوق رئیس دانشکده علوم انسانی- مدیر گروه حقوق
research field: حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر
telephone: 36029000

ابوالقاسم پوزش

دکتر ابوالقاسم پوزش
کارشناسی ارشد زبانشناسی انگلیسی مدیر گروه زبان انگلیسی
research field: آموزش زبان، زبان شناسی
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی175

دکتر منیره احمدی منش

منیره احمدی منش
دکتری تخصصی-استادیار
research field: ارزیابی عملکرد.مدیریت استراتژیک. تحقیقات بازار. اسیب شناسی سازمانی، مدیریت موجودی. مدیریت تولید
email: monireh.ahmadimanesh@yahoo.com
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی177

دکتر سمانه فراحتی

دکتر سمانه فراحتی
دکتری تخصصی-استادیار
research field: فیزیولوژی ورزشی، بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، علم تمرین، ورزش و بیماری ها، ورزش سالمندان.
email: Samaneh.farahati@gmail.com
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی163

مهندس حديثه خاور

1
كارشناس دانشکده علوم انسانی
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰داخلی۱۲۱

برای مشاهده لیست اعضای هیات علمی "اینجا" را کلیلک کنید.