خبرها

فروردین ۱۴ یکشنبه

اطلاعیه نحوه تشکیل کلاس ها از 14 فروردین ماه 1401

نحوه برگزاری کلاس های رشته علوم ورزشی از 14 فروردین

بهمن ۱۳ چهارشنبه

اطلاعیه نحوه تشکیل کلاس ها

قابل توجه دانشجویان رشته علوم ورزشی

آذر ۰۷ یکشنبه

قابل توجه دانشجویان محترم رشته علوم ورزشی

برگزاری کلاس های سالن ورزشی تنیس روی میز در آذر ماه

آذر ۰۱ دوشنبه

قابل توجه دانشجویان محترم رشته علوم ورزشی

برگزاری کلاس های سالن ورزشی در آذر ماه