Skip to main content

خبرها

معرفی کد رشته‌های ارشد گروه علوم ورزشی

چهارشنبه، ۱۶ خرداد ۰۳

به اطلاع دانشجویان و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی می رساند، برای نخستین بار دانشکده علوم انسانی دانشگاه سجاد، با اخذ مجوز از مراجع مربوطه پذیرای دانشجویان در رشته فیزیولوژی و تغذیه ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ می باشد

1