دیگر خبرها

دانشجویان ممتاز نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳دانشکده علوم انسانی

دانشجویان ممتاز نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳

18-05-2024

برگزاری کارگاه کار با دستگاه‌های بدنسازی

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد اقدام به برگزاری کارگاه‌های ورزشی نموده است.

18-05-2024

نحوه برگزاری دروس عملی گروه علوم ورزشی (پسران-دختران) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

21-09-2023

کارگاه آموزشی شناخت مکمل های ورزشی در بدنسازی و فیتنس

برگزاری کارگاه آموزشی شناخت مکمل های ورزشی در بدنسازی و فیتنس با همکاری گروه علوم ورزشی

06-05-2023

نحوه برگزاری دروس عملی گروه علوم ورزشی (پسران-دختران) نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تمامی دروس عملی هفته اول و دوم آموزشی (از تاریخ ۲۳ بهمن ماه تا ۴ اسفندماه) به صورت تئوری و حضوری در دانشگاه برگزار خواهد شد

07-02-2023

تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشکده علوم انسانی

07-12-2022

جلسه گفتگو با دانشجویان علوم ورزشی

جلسه مناظره با دانشجویان علوم ورزشی در حوزه مسائل آموزشی گروه

30-11-2022