رفتن به محتوای اصلی

خبرها

بازدید دانشجویان علوم ورزشی از آزمایشگاه دانشگاه فردوسی

شنبه، ۲۵ آذر ۰۲

با همكاري گروه علوم ورزشي و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه سجاد، دانشجويان رشته علوم ورزشي در روز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ به همراه آقاي دكتر محمد رحيمي مدرس كلاس درس سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني جهت آشنايي با ابزار و تجهيزات اندازه گيري در تربيت بدني از آزمايشگاه علوم ورزشي دانشگاه فردوسي بازديد نموده اند. دراين بازديد ضمن معرفي ابزار اندازه گيري، نحوه اجراي آزمون هاي ارزيابي استقامت عضلاني، تركيب بدني، قدرت عضلاني و تعادل به صورت عملي اجرا گرديد.