خبرها

دیگر خبرها

نحوه برگزاری دروس عملی گروه علوم ورزشی (پسران-دختران) نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تمامی دروس عملی هفته اول و دوم آموزشی (از تاریخ ۲۳ بهمن ماه تا ۴ اسفندماه) به صورت تئوری و حضوری در دانشگاه برگزار خواهد شد

سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ۰۱

تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشکده علوم انسانی

چهارشنبه، ۱۶ آذر ۰۱

جلسه گفتگو با دانشجویان علوم ورزشی

جلسه مناظره با دانشجویان علوم ورزشی در حوزه مسائل آموزشی گروه

چهارشنبه، ۹ آذر ۰۱

نحوه برگزاری دروس عملی گروه علوم ورزشی ورودی های مهر1401-1402

پنج‌شنبه، ۱۴ مهر ۰۱

دانشجویان رشته علوم ورزشی

پنج‌شنبه، ۷ مهر ۰۱

نحوه برگزاری دروس عملی گروه علوم ورزشی مهر1401-1402

نحوه برگزاری دروس عملی گروه علوم ورزشی (پسران-دختران) نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

پنج‌شنبه، ۱۷ شهریور ۰۱

اطلاعیه راهنمای انتخاب واحد مهر (دانشجویان رشته مدیریت صنعتی)

اطلاعیه راهنمای انتخاب واحد مهر1401 (دانشجویان رشته مدیریت صنعتی)

چهارشنبه، ۲ شهریور ۰۱