رفتن به محتوای اصلی

دانشگاه صنعتی سجاد

تاریخچه

دانشکده علوم انسانی در سال ۱۳۹۹ با هدف توسعه رشته های دانشگاه سجاد و رفع نیاز به رشته های علمی کاربردی با رشته مدیریت صنعتی و علوم ورزشی آغاز به کار کرد و پس از آن در سال ۱۴۰۱ رشته های حقوق و آموزش زبان انگلیسی به رشته های دانشکده افزوده شده است.

با توجه به طرح توسعه دانشگاه، این دانشکده در سالهای آتی با توجه به نیاز جامعه با رشته های کاربردی تکمیل تر خواهد گردید.