خبرها

September 08 Thursday

نحوه برگزاری دروس عملی گروه علوم ورزشی مهر1401-1402

نحوه برگزاری دروس عملی گروه علوم ورزشی (پسران-دختران) نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

August 24 Wednesday

اطلاعیه راهنمای انتخاب واحد مهر (دانشجویان رشته مدیریت صنعتی)

اطلاعیه راهنمای انتخاب واحد مهر1401 (دانشجویان رشته مدیریت صنعتی)

April 03 Sunday

اطلاعیه نحوه تشکیل کلاس ها از 14 فروردین ماه 1401

نحوه برگزاری کلاس های رشته علوم ورزشی از 14 فروردین

February 02 Wednesday

اطلاعیه نحوه تشکیل کلاس ها

قابل توجه دانشجویان رشته علوم ورزشی

November 28 Sunday

قابل توجه دانشجویان محترم رشته علوم ورزشی

برگزاری کلاس های سالن ورزشی تنیس روی میز در آذر ماه

November 22 Monday

قابل توجه دانشجویان محترم رشته علوم ورزشی

برگزاری کلاس های سالن ورزشی در آذر ماه