Skip to main content

خبرها

شرکت دانشجویان علوم ورزشی درمسابقات شطرنج آکادمی سفیران

چهارشنبه، ۲۳ خرداد ۰۳

با همکاری گروه علوم ورزشی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه سجاد، دانشجویان رشته علوم ورزشی دانشگاه سجاد در روز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳ همراه سرکار خانم مدیرخازنی مدرس شطرنج دانشگاه جهت شرکت در فضای رقابتی رسمی مسابقات شطرنج در آکادمی شطرنج سفیران به رقابت پرداختند و با قوانین و مقررات و نحوه برگزاری مسابقات رسمی شطرنج آشنا شدند.