رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

قوانین ومقررات

قوانین اخذ دروس در تابستان در دانشکده علوم انسانی

انتخاب دروس در ترم‌های تابستان دارای قوانین خاصی می‌باشد که برخی از آن‌ها در ذیل آمده است و بسته به شرایط، ممکن است دانشکده قوانین دیگری به آن‌ها اضافه نماید. بدیهی است که دانشجو موظف است با رعایت همه این قوانین انتخاب درس نماید.

       ۱-  دانشکده هیچ تعهدی در قبال ارائه درس در تابستان ندارد.

      ۲-  حداکثر واحد اخذ شده برای دانشجویان ۶ واحد و برای دانشجویان فارغ التحصیل که فقط ۸ واحد باقیمانده است همان ۸ واحد می‌باشد.

     ۳-  در صورت انتخاب درس فقط یک درس جدید می‌توان اخذ نمود. درس جدید شامل کارآموزی، پروژه، دروس عمومی و آزمایشگاه‌ها نمی‌شود. 

    ۴- طبق قوانین وضع شده توسط دانشکده که ابتدا شروع نیمسال اعلام می‌گردد، دروس انتخاب شوند.