رفتن به محتوای اصلی

دروس

دروس کارشناسی

رشته

مقطع

سرفصل دروس

چارت دروس پیشنهادی

مدیریت صنعتی

کارشناسی

*

*

شکل نظام رشته علوم ورزشی

رشته

مقطع

سرفصل دروس

چارت دروس پیشنهادی

شکل نظام

علوم ورزشی

کارشناسی

*

*

*

 

دانشجویان گرامی جهت آشنایی با واحدهای کارورزی رشته علوم ورزشی فایل زیر را مطالعه فرمایید:

کارورزی های علوم ورزشی

شکل نظام رشته آموزش زبان انگلیسی

رشته مقطع سرفصل دروس چارت دروس پیشنهادی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی * *

شکل نظام رشته حقوق

رشته مقطع سرفصل دروس چارت دروس پیشنهادی
حقوق کارشناسی * *