رفتن به محتوای اصلی

دانشکده علوم انسانی

معرفی گرایش های دانشکده

مدیریت صنعتی

رشته مدیریت صنعتی از جمله دوره­هاي زیر مجموعه رشته مدیریت است که که در قالب آن سعی می­شود مهارت لازم براي به کارگیري فنون کمی و ریاضی براي حل مسائل اداره کسب وکار و اجراي فرآیند تولید از مرحله طراحی محصول، توسعه کیفیت، تجاري سازي محصول و نهایتا عرضه آن به بازار در دانشجو ایجاد شود. فارغ التحصیلان این رشته قادر خواهند بود در بخش­های مدیریت تولید، اداره حفاظت فنی و قسمت کنترل کیفیت کالا به­کار، مدیریت و کنترل پروژه مشغول شوند و همچنین به حل مسائل مدیریتی در قالبهای پروژه­های کمی و تصمیم­گیری در سازمان­های مختلف خصوصی و دولتی بپردازند. دانشجویان رشته مدیریت صنعتی ، چنانچه علاوه بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت صنعتی، با زمینه ­های نوین مدیریت صنعتی و جایگاه آن در عرصه عمل آشنا باشند قادرخواهند برای انطباق با نیازهای بازار کار پیشرو خواهند بود.

یکی از مسائل اصلی در مدیریت بنگاه­هاي اقتصادي به عنوان یکی از اصلی­ترین محورهاي الگوي ایرانی- اسلامی توسعه نواقصی است که در مهارت و نگرش مدیران و کارشناسان حاکم است. مدیران و کارشناسان رشته­هاي مدیریت صنعتی نیز سعی در بکارگیری نگرش­هاي نرم مدیریتی همراه با تکنیک­های کمی و سخت را در فرآیند توسعه جامعه دارند. لذا، حضور دانش آموختگان مدیریت صنعتی منجر به کاهش شکاف حاکم بر اهرم کردن سرمایه فکري در فرآیند توسعه خواهد شد.

رشته علوم ورزشی

حركت و جنبش از وي‍‍ژگي هاي حيات انسان و ريشه اي در سرشت او و عاملي براي رشد و سلامت و نشاط اوست. انسان نيازمند حركت و ناگزير ازحركت است، منع انسان از حركت نه تنها موجب توقف رشد بلكه سبب افسردگي، بروز رفتارهای ناهنجار و از دست رفتن شور و نشاط زندگي مي گردد. از این رو تربيت بدني و ورزش جزء لاينفك تعليم و تربيت و وسيله اي براي رسيدن به سلامت روحي نسل جوان است. به اين ترتيب مي توان گفت كه تربيت بدني و ورزش يكي از پايه هاي اصلي تعليم و تربيت هر جامعه بوده كه به عنوان يك روش تربيتي در جهت متعادل ساختن و تكامل يافتن ابعاد وجودي انسان در زندگي او مطرح است و امروزه دانش تربيت بدني و علوم ورزشي، درنظام آموزش و پرورش جهان، جايگاهي بس ارزشمند و پر اهميت يافته است.

هدف از تاسیس رشته علوم ورزشی تربیت افرادی کارآمد است که با نوآوری در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، برنامه ریزی و اجرا، راهنمایی و نظارت در پیشرفت و گسترش مرزهای دانش در رشته علوم ورزشی گام های موثری بردارند. این رشته با تندرستی و سلامت جامعه پیوند یافته و اثر و نقش آن در سلامت جسمی و روانی افراد جامعه غیر قابل انکار است. لذا، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در این رشته ضروری است.  در ذیل به برخی از توانایی های فارغ التحصیلان رشته علوم ورزشی و ضرورت ایجاد رشته در جامعه امروزی اشاره شده است:

- فارغ التحصیلان رشته های علوم ورزشی می توانند در زمینه استعداد یابی در رشته های مختلف ورزشی که در ورزش امروزی یک ضرورت است، فعال باشند و زمینه های پیشرفت ورزش قهرمانی در کشور را فراهم نمایند.

- آموزش درس تربيت بدني در مدارس و ايجاد نگرش مثبت نسبت به ارزش هاي تربيت بدني و تاثير آن بر پرورش ابعاد شناختي و عاطفي دانش آموزان.

- یکی از اهداف رشته علوم ورزشی که امروزه نیز نیاز به آن به شدت احساس می شود، تمرین با افراد خاص مانند: معلولین و جانبازان، سالمندان، کودکان خاص (بیش فعال، اوتیسم و .) و باز توانی پس از آسیب های ورزشی و برنامه های حرکات اصلاحی در مراکز درمانی است.

علاوه بر این ها راهنمایی و برنامه ریزی تمرینات برای حفظ سلامت عمومی و تحقیق و پژوهش در شاخه های مختلف ورزشی و ... از توانایی های فارغ التحصیلان رشته علوم ورزشی به حساب می آید.